2020-10-12 12:31:37

Obilježen Dječji tjedan

Dječji tjedan tradicionalna je godišnja akcija Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i osnovnih škola posve posvećena djeci. Ovogodišnji Dječji tjedan u znaku je 70-og rođendana Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, a ciljevi obilježavanja Dječjeg tjedna su usmjeravanje pozornosti najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, pokretanje novih akcija koje su od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, poticanje volonterskog društvenog  i stručnog rada odraslih s djecom te poticanje aktivnog sudjelovanja djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Ove se godine Dječji tjedan obilježavao od 5. do 11. listopada 2020., a u našoj su ga područnoj školi obilježili učenici 2.b i 3.b razreda radionicom naziva  „Imam prava i obveze“ sa svojim učiteljicama. Učenici su se na samom početku upoznali s bajkom „Djevojčica sa žigicama“. Razgovarali su sa svojim učiteljicama o nezadovoljenim pravima djevojčice, a potom su se upoznali s  „Konvencijom o pravima djeteta“.  Potom su pomoću kartica s dječjim pravima i obvezama, raspravljali s kojim su pravima zadovoljni, a koja prava bi sami još nadodali. Za kraj su učenicima podijeljene siluete dječaka/djevojčice  koji s jedne strane u ruci drži natpis IMAM PRAVO NA ..., a s druge strane drži natpis MOJE OBAVEZE SU ... na koje su učenici sami upisali prava i obaveze koje su njima najznačajnije.

Ciljevi ove radionice bili su uočavanje i razumijevanje odnosa između prava i obaveza te njihovo povezivanje sa svakodnevnim životom, prepoznavanje i nabrajanje prava i obaveza te davanje primjera iz svakodnevnog života u čemu su naši učenici bili jako uspješni.


Osnovna škola Donja Dubrava